10% på restaurant- og hotellbesøk

10% på restaurant- og hotellbesøk

Slik får du 10% fratrekk på utvalgte restauranter og hoteller:

  • Bruk ditt re:member kredittkort når du betaler regningen på våre utvalgte restauranter og hoteller
  • Fratrekket gjelder for hele regningen og for hele ditt følge
  • Fratrekket vises ikke på kvitteringen du mottar i restauranten eller på hotellet, men vil bli godskrevet din neste faktura fra re:member 

 

Utvalgte restauranter

Trondheim

Kvilhaugen Gård

 

Utvalgte hoteller

 

Vi utvider stadig med flere steder. Husk at 10% fratrekk ikke vil synes på regningen du får, men den vil bli trukket fra når du mottar din neste faktura fra re:member.


Flere gode fordeler med re:member reward:

Opptil 25% rabatt på netthandel
4% rabatt på Groupon-kuponger

Har du ikke re:member-kort?

> Søk her> Søk her